Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Nagrodzeni za budowę kanalizacji – ekoprzedsięwzięcia

By 8 czerwca 201627 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2022 przez AO

skanzielonki.pl 20160608 114320Gmina Zielonki została nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa – za realizację projektu „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”. Nagroda to 30 tys. zł. Tym samym gmina Zielonki znalazła się wśród laureatów 10. Konkursu ekoLIDERZY 2016 w województwie małopolskim.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 czerwca 2016 r. w krakowskim Teatrze Variété. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję, zgodnie z kilkuletnią tradycją, już po raz 10 zorganizował konkurs dla  instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce – wyjaśniają organizatorzy na swojej stronie internetowej.
Do konkursu zaproszono gminy i powiaty z województwa małopolskiego, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, które realizują zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, a także szkoły i przedszkola oraz pozarządowe organizacje ekologiczne.
Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2015 przy współudziale środków z WFOŚiGW w Krakowie, NFOŚiGW lub UE – POIiŚ w perspektywie 2007-2013, dla których WFOŚiGW w Krakowie był instytucją wdrażającą.
Lista nagrodzonych: tutaj.
Gmina Zielonki dzięki funduszom unijnym osiąga jeden z najwyższych wskaźników skanalizowania w Małopolsce – ponad 85 proc. W roku 2015 zakończono realizację nagrodzonego projektu „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”. Ostatnim etapem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej od granicy gminy z Krakowem do ul. Paryskiej w drodze wojewódzkiej 794 wraz z budową tłoczni ścieków i przebudową pompowni. W 2015 roku uruchomiono ostatni – czwarty już – punkt zrzutu ścieków do Krakowa. Od 2010 roku na budowę sieci kanalizacji i wodociągów w gminie Zielonki wydano ponad 56 mln złotych, z czego ponad 28 mln pochodziło z funduszy unijnych, uzyskanych za pośrednictwem WFOŚiGW. Długość głównej sieci kanalizacyjnej to 190 km. Z kanalizacji korzysta ok. 16 tys. z ponad 20 tysięcy mieszkańców.
Red. IO

 

Dziękujemy WFOŚiGW za udostępnienie zdjęcia z uroczystości.

Fot06
 

DSCN0399

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content