Skip to main content
search
Aktualności

Najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy i osób ich goszczących – po przyjęciu specustawy

By 14 marca 202219 października, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 października 2022 przez DC

Nadawanie numeru PESEL i profil zaufany.
Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa, mogą wnioskować o numer PESEL i status UKR, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych; a także stworzenie profilu zaufanego. Wniosek w formie papierowej, podpisany przez wnioskodawcę, należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub miasta (nie ma rejonizacji). Film instruktażowy.

Terminy wizyt w Referacie Spraw Administracyjnych związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy są już zajęte do 10 kwietnia 22 r., w związku z czym musimy wstrzymać zapisy telefoniczne. Prosimy śledzić stronę internetową, gdyż w najbliższych dniach powinna pojawić się elektroniczna możliwość zapisów.

Informujemy, że od 17.03.2022r. będzie możliwość wykonania w Urzędzie Gminy Zielonki zdjęcia do dokumentów (dla obywateli Ukrainy, którzy po 24.02.2022r. przekroczyli granicę RP bezpośrednio z terenu Ukrainy wykonanie zdjęć będzie bezpłatne).

Do nadania numeru PESEL i uzyskania statusu UKR konieczna będzie kolorowa fotografia o rozmiarze 35×45 mm, a na miejscu pobrane zostaną odciski palców. Numer PESEL może być przyznany na podstawie: paszportu, dowodu osobistego, Karty Polaka, prawa jazdy lub zaświadczenia potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wydanego przez ukraiński konsulat. Dla dziecka może to być świadectwo urodzenia. W imieniu dziecka wniosek o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi ono obecne przy składaniu wniosku.
Osoby, którym został już nadany numer PESEL, a spełniają warunki do uzyskania statusu UKR powinny zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w celu dołączenia fotografii, złożenia odcisków palców oraz wzoru podpisu na nowym formularzu.
Podczas nadawania numeru PESEL można wnioskować również o potwierdzenie profilu zaufanego. Do stworzenia profilu zaufanego potrzebny będzie telefon z SIM-kartą polskiego operatora oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). Uwaga! Nie można podać cudzego numeru telefonu.
Czas obsługi 1 osoby wynosić musi ok. 30 minut, ze względu na łącze internetowe o ograniczonej przepustowości 4MB (dedykowane z Ministerstwa Cyfryzacji). Należy zatem uzbroić się w cierpliwość. W celu usprawnienia obsługi w Urzędzie Gminy Zielonki rozszerzamy liczbę stanowisk zajmujących się wydawaniem dowodów osobistych, sprawami meldunkowymi i nadawaniem nr PESEL z 2 do 4 stanowisk. Mieszkańców gminy Zielonki zachęcamy do korzystania, tam gdzie to możliwe, z usług drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania Profilu Zaufanego), np. przy składaniu wniosku o dowód osobisty dla dzieci do 12. roku życia (gdzie nie ma konieczności pobierania odcisków palców), czy składania wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.
W załączeniu wzór wniosku o nadanie numeru PESEL, obowiązujący od 16 marca 2022 roku:

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie(pdf 519 KB)

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie(pdf 550 KB)

Opieka socjalna.
Świadczeniami z zakresu opieki socjalnej dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszczący się przy ul. Galicyjskiej 17 w Zielonkach.
W GOPS w Zielonkach obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku będą mogli wnioskować o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługujące na każdą osobę w rodzinie: wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA 21.03 (docx 40,1 KB).

Świadczenie 500+ obsługiwać będzie ZUS. Aby otrzymać przysługujące na każde dziecko w rodzinie do 18. roku życia świadczenie, należy złożyć elektronicznie wniosek do ZUS, aby to zrobić należy posiadać numer PESEL, profil zaufany i konto w banku. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie obywateli Ukrainy.
Każdemu podmiotowi i osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Instytucją, która będzie koordynowała przyjmowanie tzw. wniosków pobytowych za przyjęcie pod swój dach uchodźców z Ukrainy (40 zł/os./dzień) w gminie Zielonki będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Opublikowano już rozporządzenie ze wzorem wniosku (pdf 849 KB).

 

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content