Skip to main content
search
Aktualności

Nowa stawka opłaty za odbiór odpadów

By 1 grudnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 grudnia 2015 przez admin

DSC0857910 sierpnia został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki – umowa została podpisana z firmą MPGO w Krakowie, firmą dotychczas odbierającą odpady. W poprzedniej umowie obowiązującej od 2012 roku cena za odbiór tony odpadów wynosiła 245,73 zł, co skutkowało comiesięczną opłatą w wysokości 8 zł od osoby, gdy odpady były segregowane lub 15 zł brutto od osoby, gdy odpady nie były segregowane. W 2015 roku cena wywozu tony odpadów podana przez MPGO wynosi 431,48 zł. Ta podwyżka o 75 proc. musiała spowodować zmiany stawek opłat. Rada Gminy Zielonki ustaliła je podczas sesji 26 listopada. Nowa stawka opłaty w przypadku segregowania wyniesie 10 zł od osoby, w przypadku, gdy odpady nie są segregowane – 19 zł od osoby. Stawki te będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Cena przetargowa wzrosła na skutek monopolizacji rynku odpadów, urealnienia przez oferentów propozycji cenowych na kolejny okres umowny, dodania dodatkowego dnia (piątku) zbiórki w dwóch punktach odbioru odpadów w Węgrzcach i Zielonkach, oczekiwaniem przez mieszkańców wysokiego standardu usług, zróżnicowaniem wymogów sprzętu z uwagi na różnice w dostępności komunikacyjnej. Zgodnie z ustawą system musi się bilansować zgodnie z ustawą, stąd należało dostosować stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych do kosztów.
Analiza danych pokazuje, że każdy z mieszkańców w 2014 roku wytworzył średnio 289 kg. Tylko 762 mieszkańców zadeklarowało, że nie segreguje odpadów. Miesięczny koszt odbioru od mieszkańca przy nowej stawce przetargowej to 10,30 zł bez kosztów administracji, likwidacji dzikich wysypisk i in.  Przy kalkulacji założony został wpływ z tytułu podwyższonej stawki od osób niesegregujących.
Red.

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content