Skip to main content
search
Aktualności

Taryfa na wodę i ścieki obowiązująca od 1 czerwca 2018 r

By 28 maja 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 maja 2018 przez admin

Zgodnie z art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.) Wójt Gminy Zielonki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zielonki na okres trzech lat. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w roku 2018 nie ulega zmianie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: KR.RET.070.249.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zielonki na okres trzech lat.

W myśl art. 24f ust. 1 przywołanej ustawy zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 1 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 24g ww. ustawy, dotychczasową taryfę (uchwałę nr XXXIII/108/2017 podjętą w dniu 16 listopada 2017 r. przez Radę Gminy Zielonki) stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy, tj. do dnia 31 maja 2018 r.

Decyzja Dyrektora RZGW – WEJDŹ 

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content