Skip to main content
search
Ogłoszenia

Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

By 26 stycznia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 stycznia 2023 przez AO

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.
W Małopolsce wszystkie – 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w rządowym pakiecie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Programy „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta” oczekiwane były przez środowisko osób z niepełnosprawnością. Inicjatywa rozwiązuje jeden z istotniejszych problemów tj. brak dostępnego mieszkania.

element dekoracyjny

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. Program „Mieszkanie dla absolwenta” będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Cel programu „Dostępne mieszkanie” jest realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Jest to podstawa samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. W tym przypadku dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Jak składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Państwu Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – SOW.
Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na stronie internetowej PFRON.

*Urząd Gminy Zielonki nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji przekazanej na prośbę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Close Menu
 
24 kwietnia 2024
Skip to content