Skip to main content
search
Aktualności

Nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki” 30.04.2018 r.

By 14 maja 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 maja 2018 przez admin

Rada Gminy Zielonki 30 kwietnia 2018 r. uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki”, które zwiększa obszar terenów budowlanych w gminie Zielonki o 155 ha i o 126 ha terenów rolnych z możliwością zabudowy rolniczej. Z uwagi na nowy „Plan zagospodarowania województwa małopolskiego”, wchodzący 3.05.2018 r., była konieczność uchwalenia „Studium…” przed tą datą. Niestety, krótki czas nie dawał możliwości rozpatrzenia pozytywnie uwag mieszkańców zgłoszonych do „Studium…” – oznaczałoby to bowiem konieczność przejścia ponownych uzgodnień, już w oparciu o zapisy nowego planu województwa. Jednak wolą radnych Gminy Zielonki i wójta jest umożliwienie mieszkańcom powtórzenia swoich uwag, stąd na tej samej sesji podjęto też uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia kolejnego „Studium…”.
Wyłożenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki” odbyło się na początku 2018 roku. W ciągu dwóch miesięcy zebrano 718 uwag od mieszkańców. W trakcie rozpoznawania tych uwag, 18 kwietnia 2018 r., został opublikowany nowy „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego”, który miał wejść w życie 3 maja 2018 r. i powodował taką sytuację prawną, w której wszystkie nie uchwalone przed tą datą dokumenty planistyczne gmin (studium lub plan zagospodarowania) straciłyby ważność i wymagałyby powtórzenia etapu uzgodnień. 
– Nasze „Studium…” sporządzaliśmy od 2006 roku, w tym czasie przygotowywany projekt kilkakrotnie nie uzyskiwał pozytywnych uzgodnień ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, czy Zarządu Województwa Małopolskiego. Dopiero kolejna wersja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki” z 2017 roku uzyskała wszystkie niezbędne pozytywne uzgodnienia. I to ta wersja została przedłożona mieszkańcom do publicznego wglądu w styczniu – lutym 2018 roku. Niestety, złożone przez mieszkańców uwagi musiały zostać oddalone, by nie narazić się na rozpoczęcie procedury uzgodnienia „Studium…”od nowa, bowiem wówczas na zakończenie całej procedury nie było szans przed 3 maja 2018 r. – tłumaczy wójt gminy Zielonki Bogusław Król i dodaje: – Zarówno ja, jako wójt i Rada Gminy Zielonki podjęliśmy decyzję o intensyfikacji prac nad „Studium…”, tak by udało się je sfinalizować przed 3 maja 2018 r. Kierowaliśmy się zasadą, że lepiej zakończyć pozytywnie długą i ciężką procedurę, niż zostać z niczym, bowiem nowelizowany „Plan zagospodarowania województwa małopolskiego”, jak i znowelizowany „Plan ochrony OPN” będą znacząco wpływały na możliwość spełnienia oczekiwań mieszkańców gminy Zielonki co do uzgodnienia nowych terenów budowlanych.
Równocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przystąpiono do sporządzania nowego „Studium…”, podejmując stosowną uchwałę tego samego dnia. Analiza uwag złożonych przez mieszkańców do „Studium…” na początku 2018 roku pokazała bowiem, że 80 proc. z nich to całkiem nowe wnioski mieszkańców.
 
Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content