Skip to main content
search
Aktualności

Nowe trasy dla pieszych i rowerzystów i gotowe chodniki

By 19 lipca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 lipca 2018 przez admin

trasaTen rok jest zdecydowanie sporym wyzwaniem pod względem budowy nowych tras dla rowerów oraz pieszych. W ramach projektu „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w gminie Zielonki” zaplanowano budowę trzech ciągów pieszo-rowerowych. Na projekt przeznaczono w sumie 6,5 mln złotych, w tym: ze środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Województwa Małopolskiego 4,8 mln zł, z powiatu krakowskiego 0,6 mln zł, a z budżetu gminy Zielonki 1,6 mln zł. Dodatkowo w tym roku gmina uzupełniła prace nad chodnikami rozpoczęte w 2017 roku – wszystkie z nich są już gotowe.   


Najpierw rozpisano przetarg na pierwsze i drugie zadanie, czyli odcinek ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Granicznej na granicy Bibic i Michałowic o długości prawie 2,5 km i szerokości 2,5 m oraz odcinek w Bosutowie przy ulicy Krakowskiej i fragmencie ulicy Matejki (długość 2,8 km, szerokość 2,5 m). Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę 4 kwietnia 2018 r. obejmującą pierwsze zadanie. Wykonawca rozpoczął prace 9 maja, a termin wykonania według umowy został określony na 30 sierpnia. Wkrótce jednak okazało się że nie wywiązał się z obowiązków umowy poprzez między innymi niezrealizowanie określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym przerobu robót (brak postępu prac), przez co umowa została zerwana 11 lipca 2018 z winy wykonawcy. Planowany termin wznowienia przetargu datowany jest na sierpień.
Wykonanie zadania numer dwa obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Krakowskiej i Matejki w Bosutowie. W tym przypadku również nie obyło się bez przeszkód, które często znacznie wydłużają czas inwestycji. Zwycięski wykonawca zaproponował kwotę przewyższającą środki, jakie gmina może przeznaczyć na tę budowę. W efekcie propozycja została odrzucona. Przetarg na budowę odcinka w Bosutowie powtórzono, w międzyczasie gmina zwiększyła środki na ten cel i nowy wykonawca (firma TROBUD) mógł rozpocząć zadanie. Aktualnie budowa jest na początkowym etapie, praca posuwa się bardzo sprawnie. Termin zakończenia robót to początek grudnia, w tej sytuacji można się już cieszyć na przyszłoroczne, wiosenne przejażdżki rowerowe czy spacery. Warto zaznaczyć, że trasą będą mogli poruszać się nie tylko piesi i rowerzyści, ale i rolkarze (według kodeksu drogowego osoba poruszająca się przy użyciu rolek jest pieszym).
Trzeci z odcinków (Węgrzce- Dziekanowice-Batowice wzdłuż dróg powiatowych) planowo ma wynosić 2,8 km długości i 2,5 m szerokości. Niestety podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych przypadków najniższa kwota zaproponowana przez wybranego wykonawcę była za wysoka w porównaniu z kosztorysem inwestorskim i przewidzianymi środkami na ten cel. W przypadku inwestycji na ul. Granicznej w Bibicach gmina zwiększyła kwotę, więc jako że przetarg na odcinek Węgrzce-Batowice został ogłoszony jako drugi nie można było ze względu na określoną sumę pieniędzy, którą gmina posiada na projekt, dołożyć środków. Inwestycja nie została jednak porzucona, a nowy przetarg został ogłoszony już 12 lipca bieżącego roku. Z racji konieczności powtórzenia przetargu oraz oczekiwania na korzystniejszą cenę, termin realizacji budowy wydłuży się na rok 2019.
Pozytywną informacją jest zrealizowanie nowych odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej Kraków-Skała w Trojanowicach i Zielonkach i przy drogach gminnych – w Trojanowicach przy ulicy Krakowskiej, w Owczarach przy ul. Długiej. Łącznie długość powstałych w tym roku chodników wyniosła 1150 m, a ich budowa kosztowała 533,5 tys. zł. Inwestycje chodnikowe przy drogach gminnych finansowano z budżetu gminy, natomiast chodniki przy drodze wojewódzkiej Kraków-Skała zostały dofinansowane z budżetu województwa kwotą 194 tys. zł.
Głównym wykonawcą chodników w tym roku była firma TROBUD, która zrealizowała 2 odcinki chodnika przy drodze wojewódzkiej (100  – metrowy odcinek na granicy Trojanowic i Zielonek i 470 – metrowy odcinek w Zielonkach przy tzw. „rozjeździe”). Koszt obu chodników wyniósł 256 tys zł. Również chodnik na ul. Krakowskiej w Trojanowicach wykonywany był przez firmę TROBUD – za odcinek długości 320 m zapłacono 124 201,80 zł. Zakończona została także budowa 270 metrowego chodnika w Owczarach przy ulicy Długiej. Wykonawcą jest firma MALBUD, która kontynuowała prace rozpoczęte w ubiegłym roku przy tej drodze, wówczas wybudowano 220 m chodnika. Koszt za rok 2018 wyniósł 153 238,11 zł.
W tym roku powstanie jeszcze odcinek chodnika o długości 160 m przy drodze powiatowej – ul. Topolowej w Brzozówce, od drogi wojewódzkiej Kraków – Skała do granicy z Owczarami. Będzie to kontynuacja prac z ubiegłych lat, kiedy to wykonano chodnik przy tej drodze w miejscowości Owczary (ułatwiający dojście m.in. do DPS Owczary). Ostatni brakujący fragment chodnika przy ulicy Topolowej powstanie po wykonaniu na odcinku 160 m kanalizacji sanitarnej i odwodnienia drogi. Długość chodnika to też 160 m, całkowity koszt zadania to 348 500 zł brutto, w tym kwota dotowana przez powiat krakowski na mocy porozumienia 80 tys. zł (dofinansowanie dotyczy chodnika wraz z elementami odwodnienia drogi powiatowej). Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, prace przy budowie kanalizacji powinny rozpocząć się w sierpniu, całość inwestycji – w tym i chodnik – powinna być gotowa do końca tego roku.
Budowa chodników zwiększy bezpieczeństwo, co z pewnością jest świetną informacją zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.
Marcelina Majewska

trasa2

trasa3

chodnik

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content