Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z budową tunelu TS-04 pod Prądnikiem w ramach budowy POK

By 20 października 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 października 2021 przez admin

Dyrektor RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z budową tunelu TS-04 pod rzeką Prądnik  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:
-wykonanie 4 wylotów kanalizacji deszczowej służących wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych wód z odwodnienia do rzeki Prądnik;
-usługi wodne- wprowadzanie do wód rzeki Prądnik wód opadowych lub roztopowych wód z odwodnienia
– lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj wylotów wraz z elementami systemu odwodnienia.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i wnieść uwagi lub ewentualne zastrzeżenia w Wydziale Zgód wodnoprawnych RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie. 
Szczegóły w obwieszczeniu , w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content