Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z projektem: Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek

By 11 lutego 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 lutego 2021 przez admin

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, projektowanym wylotem W1 z przykanalika wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie projektowanego wylotu płytami betonowymi ażurowymi i korytkiem muldowym do rowu drogowego w miejscowościach Zielonki i Kraków.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content