Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

By 15 marca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 marca 2023 przez M P

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii zawiadamia o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – odcinek klasy G od ul. Pachońskiego w Krakowie (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z budową drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera, Zadanie nr 2 – odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa (POK) w gminie Zielonki; wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów kolidujących z planowaną inwestycją”.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content