Skip to main content
search
Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestycja przebiega etapowo.

By 22 marca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 marca 2017 przez admin

Publikujemy obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o  wydaniu postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz realizacja planowanego przedsięwzięcia p.n.:”Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz  z garażami podziemnymi, parkingami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną-zlokalizowana na dzialkach nr 214, 215, 216 obr.31 j.ew. Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie” (po podziale dzialek obecnie obejmuje działki nr: 214/1, 214/2, 214/4, 214/5, 214/6, 215, 216/1, 216/2, 216/3 obr. 31 Krowodrza) przebiega etapowo.  – WEJDŹ

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content