Skip to main content
search
Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

By 20 sierpnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 sierpnia 2015 przez admin

Na prośbę Prezydenta Miasta Krakowa publikujemy obwieszczenie zawiadamiające, iż w toku postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


pn. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażami (w parterach), lokalami usługowymi (małe sklepy i punkty usługowe) oraz trzema budynkami garażowymi, ma działkach nr 85/1, 85/4, 270, 271, 268, 269, 272/4 obręb 1 Nowa Huta i infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną: wjazdy na działkach nr 353 (dawniej 246/29), 354 (dawniej 246/29), 355 (dawniej 246/29), 356 (dawniej 246/31), 357 (dawniej 246/31), 358 (dawniej 246/31), 246/32, 340 (dawniej 247),341 (dawniej 247), 350 (dawniej 247) obręb 1 Nowa Huta, sieci energetyczne wraz z przebudową istniejących, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejących sieci, sieci kanalizacji opadowej wraz z przebudową istniejących sieci, sieć MPEC wraz z przyłączami na działkach 85/1, 85/4, 270, 271, 268, 269, 272/4, 353 (dawniej 246/29), 354 (dawniej 246/29), 355 (dawniej 246/29), 356 (dawniej 246/31), 357 (dawniej 246/31), 358 (dawniej 246/31), 246/32, 340 (dawniej 247),341 (dawniej 247), 350 (dawniej 247) 117/3, 118 obręb 1 Nowa Huta w rejonie ulic Powstańców i Piasta Kołodzieja w Krakowie” nastąpił podział działki 117/3 na 117/5 i 117/6 obr.1 jew. Nowa Huta.

Informacja w załączeniupobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content