Skip to main content
search
Aktualności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przekazania akt sprawy do SKO w związku z odwołaniem od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

By 8 grudnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 grudnia 2016 przez admin

Na prośbę Prezydenta Miasta Krakowa publikujemy obwieszczenie informujące o przekazaniu akt spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w związku z odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.09.2016 r o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami wbudowanymi oraz stacją trafo, parkingami zewnętrznymi i układem dróg wewnętrznych na działkach nr 217, 218/1, 221 obr. 31 Krowodrza przy ul. Piaszczystej w Krakowie oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną na część działek nr 2/1, 7/3, 28, 119/1, 205/1, 206, 207/1, 208/2, 209/1, 210/1, 211/1, 212, 213/3, 213/4, 217, 218/1, 219, 220, 221, 222/1, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 336/1 obr. 31 Krowodrza, 301/1 obr. 32 Krowodrza, 1697/5 obr. 18 Zielonki”.- WEJDŹ

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content