Skip to main content
search
Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

By 12 kwietnia 2016No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 12 kwietnia 2016 przez admin

Na prośbę Prezydenta Miasta Krakowa publikujemy obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami wbudowanymi oraz stacją trafo, parkingami zewnętrznymi i układem dróg wewnętrznych na działkach nr 217, 218/1, 221 obr. 31 Krowodrza przy ul. Piaszczystej w Krakowie oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną na część działek nr 2/1, 7/3, 28, 119/1, 205/1, 206, 207/1, 208/2, 209/1, 210/1, 211/1, 212, 213/3, 213/4, 217, 218/1,  219, 220, 221, 222/1, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 336/1 obr. 31 Krowodrza, 301/1 obr. 32 Krowodrza, 1697/5 obr. 18 Zielonki”. WEJDŹ 

Close Menu
 
5 października 2022
Skip to content