Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Północna obwodnica Krakowa, którego inwestorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego

By 16 września 20156 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Krakowie zawiadamia o możliwości zapoznania się z raportem o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Północna Obwodnica Krakowa” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie RDOŚ – Plac na Stawach 3 w Krakowie  – przez okres 21 dni, tj. od 18.09.2015 r. do 9.10.2015 r. włącznie, w pokoju 112, w godzinach pracy. Wersja elektroniczna raportu jest zamieszczona również na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie, link do niej tutaj.
Informacja RDOŚ w rozwinięciu.

 

 

RDOŚ 1
RDOŚ 2

 

 

Close Menu
 
13 kwietnia 2024
Skip to content