Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowań odszkodowawczych za nieruchomości objęte decyzją ZRID z dnia 5 lutego 2021 r.

By 3 marca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 marca 2021 przez admin

Wojewoda Małopolski informuje, że w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), zostały wszczęte postępowania odszkodowawcze za nieruchomości objęte decyzją Nr 1/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak: WI-VI.7820.1.11.2021.HD (WI-XI.7820.1.8.2020.HD) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część I – odcinek od km 2+134,50 do km 7+013,34. Początek inwestycji w km 2+134,50. Koniec inwestycji w km 7+013,34.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content