Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowań odszkodowawczych za nieruchomości w związku z inwestycją drogową pn.:”Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania”

By 30 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2022 przez M P

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, informującego o ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa objęte decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 19/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. znak: WI-VI.7820.1.30.2021.EF o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziałem na zadania : Zadanie nr 1- odcinek klasy G od ul. Pachońskiego w Krakowie (km ok . 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z budową drogi klasy Z do ul. Glogera; Zadanie nr 2 – odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do węzła z Północna Obwodnicą Krakowa (POK) w gminie Zielonki wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów kolidujących z planowaną inwestycją “.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content