Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn “Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek”

By 3 września 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 września 2021 przez admin

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn “Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – odcinek klasy G od ul. Pachońskiego w Krakowie do granicy Miasta Krakowawraz z budową drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera, Zadanie nr 2 – odcinek klasy G od granic Miasta Krakowa do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa w gminie Zielonki wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i oniektów kolidujących z planowaną inwestycją”.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content