Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:”Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania”

By 21 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 czerwca 2022 przez M P

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, informującego o wydaniu 10 czerwca 2022 r. decyzji Nr 19/2022 r. znak sprawy WI-VI.7820.1.30.2021.EF o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:”Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – odcinek klasy G od ul. Pachońskiego w Krakowie (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z budową drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera, Zadanie nr 2 – odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa (POK) w gminie Zielonki; wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów kolidujących z planowaną inwestycją”

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

 

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content