Skip to main content
search
Aktualności

Od dekady wspólnie na rzecz mieszkańców

By 19 kwietnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia 2016 przez admin

DSCN9797Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa utworzyło 10 lat temu siedem podkrakowskich gmin z inspiracji ówczesnego marszałka województwa Marka Nawary i jego małżonki Moniki Karlińskiej-Nawary. 13 kwietnia w michałowickiej bibliotece 10-lecie podsumowano i rozmawiano o tym, jak Korona działać będzie w przyszłości. W ciągu dekady pozyskała prawie 11 mln zł na dofinansowanie działań: Odnowa i rozwój wsi – 6 mln 320 tys. zł, Małe projekty – ponad 2 mln, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1,2 mln zł, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1,1 mln. Podczas jubileuszowej uroczystości Korona otrzymała również medal Polonia Minor, najwyższe wyróżnienie samorządu województwa.

Wśród gości pojawili się wójtowie i wicewójtowie zrzeszonych gmin, wicedyrektor departamentu funduszy unijnych UMWM, przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, współpracujących organizacji pozarządowych, przyjaciele stowarzyszenia. Monika Karlińska-Nawara wspomniała pierwsze działania na rzecz powstania przyszłej Korony – pokazała pierwszy wniosek do programu Leader+, którego projektodawcą została gmina Zielonki. Opowiedziała o zasługach marszałka Marka Nawary dla tej inicjatywy. Wójt gminy Michałowice Antoni Rumian przypomniał, że gmina Zielonki jako pierwsza założyła pieniądze na początki działalności stowarzyszenia, potem gmina Michałowice i kolejne.
Z rąk wicemarszałka Wojciecha Kozaka Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa otrzymało medal Polonia Minor za zaangażowanie w rozwój regionu oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Wicemarszałek podkreślił jak niewielkie pieniądze w przeliczeniu na mieszkańca przełożyły się na efektywne działanie. – Pieniądze zostały tak użyte, że zmiana jest widoczna – podsumował ekspert Centrum Doradztwa Rolniczego dr Leszek Leśniak. – To co was wyróżnia pośród wielu LGD to bardzo duża różnorodność i wysokość potencjału ludzi. Temu potencjałowi towarzyszą wysokie aspiracje, jest to zderzenie potencjału, aspiracji i możliwości. Ile by nie było pieniędzy, to ludzie powodują zmiany – stwierdził. Uzyskany przez stowarzyszenie medal skomentował jako zapowiedź, że choć sporo zostało zrobione, to Koronę czeka jeszcze większy wysiłek.
Wiceprezesi stowarzyszenia Monika Wołek i Marcin Rybski oraz kierownik biura LGD Monika Kwaczała podsumowali działalność Korony. Łączna kwota pozyskanych środków i rozdysponowanych przez Lokalną Grupę Działania KPK w formie grantów do organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz samorządów, to prawie 11 mln złotych. Projekty realizowane lub współrealizowane przez Koronę zjednoczyły w działaniach na rzecz mieszkańców wiele osób i instytucji. Obecnie stowarzyszenie łączy gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielką Wieś i Zielonki w działalności, która rozpoczęła się od realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader aż do wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013.
O współpracy w ramach Korony rozmawiali uczestnicy panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Małgorzatę Kmitę-Fugiel, kierownik Działu Promocji, Informacji i Współpracy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Monika Wołek, wiceprezes KPK, przypomniała o projektach edukacyjnych – ekologicznych, poświęconych dziedzictwu kulturowemu jak gra planszowa, współpracy stowarzyszenia ze szkołami. Jarosław Sadowski, wicewójt gminy Michałowice,  opowiedział o współdziałaniu z historykiem dr Mateuszem Wyżgą – autorem kilku monografii historycznych gmin. – Dostrzegliśmy potencjał ksiąg metrykalnych, które nie raz są starsze niż kościoły. Takie procesy digitalizacji, a potem indeksacji, spisywania, mogą pomoc w poszukiwaniu przodków genealogom i amatorom. Udało nam się zarazić tym Koronę. Arnold Kuźniarski, zastępca wójta gminy Zielonki, sięgnął do początków – do roku 2004 i spotkania w Luborzycy z M. Karlińską-Nawarą, gdzie narodził się pomysł, by poprowadził projekt I Schematu Pilotażowego programu Leader. Do 23 tys. domostw z terenu Korony skierowano ankietę. Dużą falą wówczas mieszkańcy Krakowa przeprowadzali się do gmin ościennych i na tym wątku zbudowano wniosek: pogodzenia mieszkańców napływowych i rdzennych. – Ciekawostką są pomysły nazwy rodzącego się wówczas stowarzyszenia – Siedmiogminna Korona Północnego Krakowa, Siedmiogminna Korona Metropolitarnego Krakowa, Północna Korona Krakowa, Północni Sąsiedzi Krakowa, Siedmiogminny Związek Północnego Krakowa i Metropolitarna Korona Krakowa.- powiedział.
Anna Jarzębska przybliżyła zaangażowanie prowadzonej przez nią Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA w budowanie marki Korony, o projektach partycypacyjnych, czyli wspieraniu dialogu z mieszkańcami – uskutecznionych w gminach Michałowice i Zielonki. Renata Wiss, szefująca niezwykłemu stowarzyszeniu 17 Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby”, opowiedziała o inspiracji, jaką gospodyniom dała Korona do działania, w tym do pozyskania namiotów wystawienniczych, których koszt już się zwrócił. Wioletta Klęk ze stowarzyszenia ze Stręgoborzyc, którego podwaliną była opieka nad zabytkowym budynkiem starej szkoły, opowiedziała jak teraz uratowany dzięki funduszom z Korony budynek służy mieszkańcom. Krzysztof Wołos, wicewójt Wielkiej Wsi mówił o planach na kolejne lata – warto by było, gdyby powstały monografie dla ostatnich dwóch gmin Korony. – Współpraca jest na wielu płaszczyznach – wymiana doświadczeń, pozyskiwanie środków na odnowę naszych miejscowości, wpływ na to, jak gminy są postrzegane. Niesamowita jest kreatywność mieszkańców, wnioski są nieszablonowane, np. wniosek OSP Będkowice o budowę ścianki wspinaczkowej w remizie. Powinno się kontynuować to co dobre – rozbudziliśmy zapał i musimy tę pracę kontynuować. – mówił. Stowarzyszenie oczekuje teraz na zielone światło z Urzędu Marszałkowskiego dla Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejne lata. Wystąpił zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Grzegorz Brach wyjaśniając, że w nowej perspektywie finansowania jest jeszcze trudniej zdobyć pieniądze, jest ich mniej o 5-7 proc. w ogóle, a do oceny 32 strategie. – Chylę czoła przed waszą energią i inicjatywą – powiedział o całokształcie działalności Korony.
Założycielom i przyjaciołom Korony podziękowano dyplomami – wręczali je prezes Piotr Adamczuk i wiceprezes Barbara Kawa. Urodziny uczczono tortem, chałwowy tort z truskawkami podarowało również stowarzyszenie Kolibaby. Teatr Regionalny przyznał Stowarzyszeniu Złote Skrzydła, wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wystosował gratulacje, a prezes stowarzyszenia LGD Jaksa Włodzimierz Mieluc podarował zegar.
IO

 

Więcej zdjęć: tutaj

 

DSCN9923
DSCN9846
DSCN9788
DSCN9789
DSCN9917
 

 

 

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content