Skip to main content
search
Aktualności

Odbiór odpadów biodegradowalnych sprzed posesji

By 8 czerwca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2018 przez admin

PE 120 BiotainerM1.06.2018 roku została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków na odbiór odpadów biodegradowalnych zarówno z obu punktów PSZOK w Zielonkach i Węgrzcach, jak i sprzed posesji. Odbiór dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarzy. Selektywnie zebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbierane będą raz w miesiącu według harmonogramu, który w najbliższym czasie zostanie podany do wiadomości.
Jednocześnie przypominamy, że do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stosuje się: 
1. w przypadku obioru sprzed posesji pojemniki umożliwiające dostęp powietrza i gromadzenie odcieków o pojemności do 120 l;
2. worki w kolorze brązowym, w których odpady będą dostarczane przez właścicieli nieruchomości do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Mieszkańcy mogą zakupić pojemniki na odpady BIO z rusztem na odcieki i systemem wentylacyjnym w dowolnym sklepie, pojemniki muszą jednak spełniać powyższe wymagania. W sprawie zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników na bioodpady można kontaktować się też bezpośrednio z przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, która przedstawiła następująca ofertę na pojemniki na odpady BIO – pojemnik 120l z rusztem na odcieki i systemem wentylacyjnym:
– dzierżawa na podstawie zawartej umowy z właścicielem posesji – 8,00 zł netto/m-c (9,84 zł brutto/m-c);
– dostarczenie i odbiór pojemnika po zakończeniu realizacji umowy – 20,00 zł netto (24,60 brutto);
– cena zakupu -180,00 zł netto (221,40 brutto);
Osoba do kontaktu z ramienia firmy MIKI w sprawie pojemników: Krzysztof Łabędź, kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel.: 532-469-940
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do tut. urzędu potrzeby odbioru odpadów biodegradowalnych sprzed posesji pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 312
Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki
 
Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content