Skip to main content
search
Aktualności

Odbyło się spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

By 14 sierpnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 sierpnia 2015 przez admin

5 zdjecia spotkania w gminach 08 2015 092 mLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprosiła mieszkańców gmin: Zielonki, Wielka Wieś, Michałowice, Igołomia Wawrzeńczyce i Kocmyrzów-Luborzyca na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych w sprawie stworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 – 2020. W Zielonkach spotkanie odbyło 13 sierpnia w Centrum Integracji Społecznej.

LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa prowadzi prace nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru tychże pięciu gmin. Jest to dokument strategiczny, który pozwoli wyznaczyć najbardziej pożądane przez mieszkańców kierunki rozwoju obszarów wiejskich, stąd ważne, by w jego tworzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, rolników i przedstawicieli samorządu. W spotkaniu w Zielonkach wzięło udział 20 takich właśnie osób: mieszkańcy, społecznicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i krakowskich uczelni wyższych, radni gminy. Pracowali przy analizie SWOT terenu naszej gminy, określili mocne i słabe strony gminy Zielonki, stojące przed nią szanse i zagrożenia. Obecni mogli także zapoznać się z dotychczasową działalnością LGD KPK.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa od 2006 roku zajmuje się realizowaniem różnego typu projektów oraz dystrybucją środków unijnych na obszarach wiejskich. KPK jest Lokalną Grupą Działania zrzeszającą od 2006 roku podkrakowskie gminy, położone na północ od miasta, w latach 2006-2015 były to: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Zabierzów i Liszki. LGD oparta jest na zasadzie trójsektorowego partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. W latach 2007-2015 za pośrednictwem LGD KPK wsparcie unijne otrzymało ponad 120 projektów zrealizowanych na terenie tychże gmin na łączną sumę blisko 10 mln zł.
MKF

 

 1 zdjecia spotkania w gminach 08 2015 086 m
 2 zdjecia spotkania w gminach 08 2015 085 m
 3 DSCN8240 m
 5 zdjecia spotkania w gminach 08 2015 092 m

zdjecia spotkania w gminach 08 2015 104 m

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content