Skip to main content
search
Aktualności

Odnawialne Źródła Energii – program dofinansowania – podpisywanie umów do 15.03.2017 r.

By 24 lutego 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 lutego 2017 przez admin

solarGmina Zielonki w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Michałowice, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz LGD Korona Północnego Krakowa przystępuje do kolejnego etapu prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła w budynkach prywatnych. Zebrano 151 deklaracji od zainteresowanych mieszkańców z terenu gminy Zielonki. Mieszkańcy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Zielonki deklaracje i są zainteresowani przeprowadzeniem inspekcji terenowych pozwalających określić możliwości montażu źródeł OZE wraz z doborem optymalnej mocy i wielkości źródła OZE mogą podpisywać umowy w Urzędzie Gminy w Zielonkach od 24.02. do 15.03.2017 r. 

Umowy na realizację inspekcji terenowej można podpisywać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej, wzór umowy tutaj.

 

Do umowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1. Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością (wyciąg z księgi wieczystej) lub aktualny wyrys z rejestru gruntów;

2. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku;

3. Potwierdzenie dokonania wpłaty na wykonanie analizy możliwości budowy źródła OZE.

Wpłat można dokonywać na nr konta  DOEKO Group: 20 1020 2906 0000 1102 0380 6254. Tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko zamawiającego; nazwę gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość; rodzaj instalacji OZE, które mają być przedmiotem analizy, adres pod którym położona jest nieruchomość.

Inspekcje terenowe będą wykonywane przez Spółkę DOEKO GROUP Sp. z o.o. która przeprowadziła kampanię informacyjną z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i z którą współpracują gminy przy przygotowaniu wniosku. Wysokość wpłaty: instalacja solarna – 246,50 zł; instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł; pompa ciepła – 307,40 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 2850 850 wew. 316.

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Close Menu
 
16 czerwca 2024
Skip to content