Skip to main content
search
Projekty w trakcie realizacji MRPO

Odnawialne Źródła Energii w gminie Zielonki

By 14 grudnia 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2020 przez admin

W gminie Zielonki dobiega montaż instalacji OZE w domach mieszkańców w ramach „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – w trakcie montażu są zestawy: 193 paneli fotowoltaicznych, 52 kolektorów słonecznych i 19 pomp ciepła.
Docelowo w ramach zadania na terenie gminy Zielonki na domach mieszkańców uczestniczących w projekcie ma pojawić się 264 instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła z dofinansowaniem unijnym na domach prywatnych. Wkład własny mieszkańców wynosi 40 proc. wartości instalacji plus podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60 proc. kosztów instalacji netto. Wartość całkowita projektu dla gminy Zielonki to 4 128 167,23 zł, dofinansowanie wynosi 2 275 183,61 zł, a wkład własny mieszkańców – 1 852 983,62 zł.
95 proc. paneli fotowoltaicznych jest już na dachach, odebranych i użytkowanych.Wykonawcy rozpoczął montaż pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.
Dofinansowanie „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” pochodzi z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Liderem projektu, w którym uczestniczy 41 gmin, jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Close Menu
 
27 marca 2023
Skip to content