Skip to main content
search
Projekty zrealizowane MRPO

Odnawialne Źródła Energii w gminie Zielonki

By 14 grudnia 202024 października, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 października 2023 przez DC

W gminie Zielonki ukończono projekt montażu instalacji OZE w domach mieszkańców w ramach „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zamontowano zestawy: 193 paneli fotowoltaicznych, 52 kolektorów słonecznych i 19 pomp ciepła.
Docelowo w ramach zadania na terenie gminy Zielonki u mieszkańców uczestniczących w projekcie pojawiło się 264 źródła OZE z dofinansowaniem unijnym. Wkład własny mieszkańców wynosił 40 proc. wartości instalacji plus podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60 proc. kosztów instalacji netto. Wartość całkowita projektu dla gminy Zielonki to 4 128 167,23 zł, dofinansowanie wynosi 2 275 183,61 zł, a wkład własny mieszkańców – 1 852 983,62 zł.
Dofinansowanie „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” pochodzi z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Liderem projektu, w którym uczestniczy 41 gmin, jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content