Skip to main content
search
Ogłoszenia

Odnawialni => Niezniszczalni – Startujemy

By 27 lutego 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2023 przez KB

1 marca 2023 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki rozpoczyna kolejny projekt edukacji ekologicznej, którego Gmina Zielonki po raz kolejny jest partnerem. Zadanie adresowane jest do mieszkańców małopolski. Bezpośrednio do 7500 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Opracowane zostaną dwa scenariusze zajęć. Jeden dla grup przedszkolnych i klas I-III. Drugi dla starszych klas szkół podstawowych. Równolegle projektowana będzie graficzna strona puzzli edukacyjnych (400x600mm, 24 elementy). Na odwrocie będą one zawierały hasła edukacyjne oraz kody QR przenoszące do 10 filmów edukacyjnych. Puzzle są kontynuacją projektu z 2022 roku pn. Jestem Eko – segreguję wszystko! https://srgz.pl/projekty/jestem-eko-segreguj%C4%99-wszystko-0 Przedszkolaki otrzymają je na własność, a uczniowie SP będą z nich korzystać w świetlicach. Gadżet ten bardzo dobrze sprawdził się w naszym poprzednim projekcie. Dociera skuteczniej niż ulotka, bowiem rodzic układając puzzle z dzieckiem, mimowolnie spogląda na treści znajdujące się na rewersie. Krótkie filmy ukazujące istotę OZE i racjonalnego gospodarowania energią będą skierowane zwłaszcza do młodzieży i dorosłych. Jednakże, aby tę grupę wiekową zachęcić do poszukiwania treści innych niż podpowiadane przez sponsorowane reklamy, uciekamy się do zabiegu dostarczenia ich dorosłym za pośrednictwem dzieci. Powstaną także 3 teksty popularnonaukowe (około 6000 znaków), które zostaną upublicznione w lokalnych gazetach oraz na stronach internetowych współpracujących instytucji i organizacji. Bezpośredni beneficjenci wezmą udział w 500h zajęć oraz w wydarzeniach lokalnych podczas dożynek, dni gminy i podobnych imprez. Zajęcia będą odbywać się w ustalonych z placówkami terminach zajęć pozalekcyjnych lub nadprogramowych. Filmy zostaną opracowane z zastosowaniem maksymalnej liczby praktycznych przykładów i prostych przeliczeń matematycznych opartych o prawa fizyki. Każde zajęcia i lokalne wydarzenie będą okazją do promowania zarówno przekazu merytorycznego jak i samej idei globalnego myślenia połączonego z lokalnym działaniem. Przedsięwzięcie stanowi istotne uzupełnienie działań Ekodoradców i jest swoistego rodzaju filtrem dla wiedzy przekazywanej przez komercyjne firmy chcące sprzedawać konkretne technologie OZE. Nasze działania docierają także do małych wiejskich szkół, gdzie nie trafiają komercyjne przedsięwzięcia (mała liczba uczestników). Cykliczność i ciągłość działań edukacyjnych angażujących znaczną liczbę bezpośrednich uczestników wydarzeń jest naszym priorytetem, a dobierana tematyka odpowiada bieżącym zapotrzebowaniom społecznym i kreowanym przez władze lokalnym programom wsparcia.

Projekt Odnawialni => Niezniszczalni realizowany dzięki wsparciu NFOŚiGW w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie pn. Regionalny Program Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wartość całkowita zadania 199 088 zł. Dotacja NFOŚiGW – 140 000 zł. Wsparcie w zapewnieniu wkładu własnego częściowo gwarantują gminy: Zielonki, Wielka Wieś, Michałowice, Igołomia-Wawrzeńczyce. Niezbędne jest także Państwa wsparcie w ramach darowizn i odpisów 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki KRS 0000048345 z dopiskiem edukacja ekologiczna.

 

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content