Skip to main content
search
Aktualności

Odpady ulegające biodegradacji – nowe limity

By 2 maja 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 maja 2018 przez admin

worek zieloneReferat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości z w gminach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1289 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

26 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od maja 2018 roku zmianie ulega limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów ulegających biodegradacji. Aktualnie obowiązuje limit 36 worków rozliczany w okresie trzech miesięcy. Szczegółowe informacje w rozwinięciu wiadomości.

 W roku 2018 przyjmuje się trzy następujące okresy rozliczeniowe:
1. maj – lipiec
2. sierpień – październik
3. listopad (w związku z tym, że ostatni okres jest krótszy, w miesiącu tym limit wynosi 12 worków).
Zostały zlikwidowane zapisy ograniczające limit przywożonych jednorazowo worków na bioodpady.

Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Zawartość dostarczanych worków na wszystkie frakcje będzie kontrolowana przez pracowników obsługujących PSZOK-i, którzy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą odmówić przyjęcia przywiezionych worków z odpadami.

Pozostałe limity ustalone na PSZOK-ach nie ulegają zmianie.

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content