Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Oferta Fundacji DZIECI W NATURĘ wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Stacja Natura 2. Oswajamy się z dziką przyrodą na terenie skweru, stawu i lasu, czyli jak przeciwdziałać syndromowi deficytu natury…”

By 7 sierpnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2019 przez admin

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji DZIECI W NATURĘ  wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Stacja Natura 2. Oswajamy się z dziką przyrodą na terenie skweru, stawu i lasu, czyli jak przeciwdziałać syndromowi deficytu natury (nature-deficit disorder) u dzieci”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Fundacji DZIECI W NATURĘ  o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Stacja Natura 2. Oswajamy się z dziką przyroda na terenie skweru, stawu i lasu, czyli jak przeciwdziałać syndromowi deficytu natury (nature-deficit disorder) u dzieci” – pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content