Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Fundacji Pro Musica Nova na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022”.

By 29 grudnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia 2022 przez AO

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022”. Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania: 1.01.2023 – 31.01.2023

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł

Proponowana kwota dotacji: 6 000 zł

Oferta Fundacji Pro Musica Nova na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022” (pdf. 288 KB)

 

Z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
13 kwietnia 2024
Skip to content