Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Fundacji Pro Musica Nova na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022”.

By 29 grudnia 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia 2022 przez AO

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022”. Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania: 1.01.2023 – 31.01.2023

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł

Proponowana kwota dotacji: 6 000 zł

Oferta Fundacji Pro Musica Nova na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022” (pdf. 288 KB)

 

Z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
2 października 2023
Skip to content