Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022”

By 14 grudnia 20217 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez DC

Informujemy, że w dniu 9 grudnia 2021 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania publicznego: 03.01.2022-31.01.2022

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 6 000 zł

Oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022” (odwzorowanie cyfrowe)

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content