Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Klubu Sportowego DANCE ZONE wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Wizerunek młodzieży motywacją do działania”

By 3 listopada 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 listopada 2021 przez admin

Informujemy, że w dniu 28 października 2021 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Klubu Sportowego DANCE ZONE wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Wizerunek młodzieży motywacją do działania”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży
Termin realizacji zadania publicznego: 15.11.2021-15.12.2021
Wnioskowana kwota dotacji: 4 500 zł
Proponowana kwota dotacji:  4 500 zł

Oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego DANCE ZONE na zadanie pn. „Wizerunek młodzieży motywacją do działania” (pdf. 590 KB)

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content