Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Koła Łowieckiego „ŻUBR” Kraków na realizację zadania publicznego pn. „Działalność zgodna z gospodarką łowiecką na terenie gminy Zielonki zapobiegająca rozprzestrzenianiu zwierząt łownych drapieżnych oraz dzików”.

By 1 lutego 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 lutego 2023 przez AO

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Koła Łowieckiego „ŻUBR” Kraków wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Działalność zgodna z gospodarką łowiecką na terenie gminy Zielonki zapobiegająca rozprzestrzenianiu zwierząt łownych drapieżnych oraz dzików”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania publicznego: 01.02.2023-20.04.2023

Wnioskowana kwota dotacji: 4 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 4 000 zł

Oferta Koła Łowieckiego „ŻUBR” Kraków na realizację zadania publicznego pn. „Działalność zgodna z gospodarką łowiecką na terenie gminy Zielonki zapobiegająca rozprzestrzenianiu zwierząt łownych drapieżnych oraz dzików” (pdf. 295 KB).

 

Z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content