Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Szerokie Horyzonty”pn.”Świat jego widzę ogromny! Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim – mieszkańcu Węgrzc”.

By 23 maja 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2018 przez admin

Informujemy, że w dniu 18 maja 2018 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Szerokie Horyzonty” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn.”Świat jego widzę ogromny! Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim – mieszkańcu Węgrzc”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 450) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Szerokie Horyzonty”pn.”Świat jego widzę ogromny! Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim – mieszkańcu Węgrzc” – pobierz plik (*.pdf) 

z poważaniem

(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content