Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju brydża sportowego dla mieszkańców gminy Zielonki”

By 28 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 października 2022 przez AO

Informujemy, że w dniu 27 października 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła uproszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju brydża sportowego dla mieszkańców gminy Zielonki”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego: 01.11.2022-15.12.2022

Wnioskowana kwota dotacji: 4 994 zł
Proponowana kwota dotacji: 4 994 zł

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
/-/ mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content