Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Obchody jubileuszu 100-lecia OSP Węgrzce”

By 16 maja 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2022 przez AO

Informujemy, że w dniu 11 maja 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Obchody jubileuszu 100-lecia OSP Węgrzce”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Termin realizacji zadania publicznego: 15.06.2022-15.07.2022

Wnioskowana kwota dotacji: 3 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 3 000 zł

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Obchody jubileuszu 100-lecia OSP Węgrzce” dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki (BIP)

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content