Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Oferta Stowarzyszenia „Clever Animals” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. Agility jako doskonała forma aktywności człowieka z psem

By 30 kwietnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2019 przez admin

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Clever Animals” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. Agility jako doskonała forma aktywności człowieka z psem. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Stowarzyszenia „Clever Animals” o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Agility jako doskonała forma aktywności człowieka z psem”. – pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content