Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia Korzkiew o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie X Balu Niepodległości na Zamku w Korzkwi”.

By 25 października 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 października 2023 przez AO

ROP.526.19.2023

Informujemy, że w dniu 23 października 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia Korzkiew, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie X Balu Niepodległości na Zamku w Korzkwi”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Termin realizacji zadania publicznego: 15.10.2023-15.12.2023
Wnioskowana kwota dotacji: 5 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 5 000 zł

Oferta Stowarzyszenia Korzkiew, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie X Balu Niepodległości na Zamku w Korzkwi” (pdf. 390 KB)

 

z up. Wójta
(-) Ryszard Krawczyk
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content