Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Oferta – Stowarzyszenie Korzkiew “Przygotowanie i przeprowadzenie V Balu w rocznicę Odzyskania Niepodległości na Zamku w Korzkwi”

By 25 sierpnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 sierpnia 2015 przez admin

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2015 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia Korzkiew wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn.”Przygotowanie i przeprowadzenie V Balu w rocznicę Odzyskania Niepodległości na Zamku w Korzkwi”.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Stowarzyszenia Korzkiewpobierz plik (*.pdf)

Zielonki, dnia 25.08.2015 r.

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content