Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „VII Obóz i Kolonia Zuchowa Szczepu Zielonego”

By 29 czerwca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 czerwca 2021 przez admin

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2021 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „VII Obóz i Kolonia Zuchowa  Szczepu Zielonego”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin realizacji zadania publicznego: 15.07.2021-10.10.2021
Wnioskowana kwota dotacji: 5 000 zł
Proponowana kwota dotacji:  5 000 zł

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content