Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Oferta – Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi

By 12 marca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 marca 2015 przez admin

Informujemy, że w dniu 04 marca 2015 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Lato w Korzkwi”.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Fundacji Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji w Korzkwi – pobierz plik (*.pdf)

Zielonki, 12.03.2015 rok

Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego

(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content