Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Osiedle Łokietka -14 grudnia 2016 r

By 6 grudnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 grudnia 2016 przez admin

Na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r., uchwała XXXVIII/43/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.08.2014 r.) sołtys Sołectwa Osiedle Łokietka zwołuje  Zebranie Wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka, które odbędzie się w środę  14 grudnia 2016 r. o godz. 18:45 w pierwszym terminie lub o godz. 19:00 w drugim terminie.

Miejsce zebrania: Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, sala Ochotniczej Straży Pożarnej (na piętrze)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5. Ppodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat propozycji zmiany organizacji ruchu drogowego w sołectwie Osiedle Łokietka.

6. Komunikaty, wolne głosy.

7. Zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania około 1 godz. Uprzejmie proszę o niezawodny udział. Przypominam, że zgodnie z §27 statutu sołectwa, uchwały mogą być podjęte jeżeli w zebraniu uczestniczy minimum 35 osób mieszkańców sołectwa (zebranie w pierwszym terminie), a 20 osób gdy zebranie odbywa się w drugim terminie. Z protokołami poprzednich zebrań można zapoznać się na stronie gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka NASZA GMINA/SOŁECTWA/PROTOKOŁY ZEBRAŃ WIEJSKICH.

 

 Sołtys Sołectwa Osiedle Łokietka

(-) Krzysztof Olawski

 

 

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content