Skip to main content
search
Aktualności

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do II edycji Nagrody Wójta Gminy Zielonki “Za upowszechnianie folkloru i dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki”

By 5 września 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 września 2023 przez AO

Wójt Gminy Zielonki ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do II edycji Nagrody Wójta Gminy Zielonki „za upowszechnianie folkloru i dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki”. Celem przyznania Nagrody jest uhonorowanie i wyróżnienie osób oraz podmiotów, które wykazują się zasługami na rzecz upowszechniania folkloru, tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki.
Nagrodę stanowi Krzyż Krakowski będący współczesną kopią elementu biżuterii stroju krakowskiego, który przyznaje się w związku z obchodami II Święta Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki, przypadającego w tym roku na dzień 21 października 2023 r.

Nagroda może być przyznana w dwóch niezależnych kategoriach:

  1. za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego o istotnym znaczeniu dla gminy Zielonki;
  2. za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju kultury, folkloru i etnografii, podnoszenia ich jakości, wnoszenia istotnego wkładu w poszerzenie i promocję oferty kulturalnej na terenie gminy Zielonki.

Nagroda może być przyznana:

  1. osobie fizycznej;
  2. samorządowym instytucjom kultury oraz innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

Przyznanie Nagrody może nastąpić na wniosek:

  1. Radnego lub Radnych Gminy Zielonki;
  2. sołtysa lub sołtysów reprezentujących sołectwa z terenu gminy Zielonki;
  3. samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Zielonki;
  4. osoby fizycznej – mieszkańca gminy Zielonki;
  5. organizacji pozarządowej lub innego podmiotu realizującego zadania w zakresie kultury i twórczości artystycznej.

Wniosek o przyznanie Nagrody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki w do dnia 25 września 2023 r. W przypadku wniosków przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data dostarczenia przesyłki do UG Zielonki. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące Nagrody, w tym regulamin oraz wzór wniosku dla kandydatów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.
Obsługą organizacyjną oraz udzieleniem informacji w sprawie Nagrody zajmuje się Biblioteka Publiczna w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki (tel. +48 12 418 41 24; e-mail: bp.zielonki@interia.pl).

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content