Skip to main content
search
Ogłoszenia

Ogłoszenie wspólne dyrektorów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki

By 28 lutego 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 28 lutego 2014 przez admin

Dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zielonki  ogłaszają, że nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie przedstawionych przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka – kandydata do przedszkola dokumentów sporządzonych wg poniższych wzorów i zasad:

1) Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki (rok szkolny 2014/2015)

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki (rok szkolny 2014/2015)
3) HARMONOGRAM rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki  na rok szkolny 2014/2015

4) Wzory załączników do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki (rok szkolny 2014/2015):

oświadczenie o zatrudnieniu rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oświadczenie o zatrudnieniu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka
oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o zameldowaniu
oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietność rodziny 
5)  Tekst znowelizowanej w dniu 6 grudnia 2013 roku ustawy o systemie oświaty.

Close Menu
 
31 maja 2023
Skip to content