Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

By 15 września 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 września 2022 przez AW

Zielonki, dnia 15 września 2022 rok

Dot. opłat za wydane zezwolenia alkoholowe

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom, posiadającym wydane przez Wójta Gminy Zielonki zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o upływie w dniu 30 września 2022 r. terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z ww. zezwoleń.
Należność można uiścić na konto urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podaniem numerów zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 w budynku głównym lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl
Przypominamy, że niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content