Skip to main content
search
Aktualności

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

By 16 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2023 przez AO

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom, posiadającym wydane przez Wójta Gminy Zielonki zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o upływie w dniu 31 maja 2023 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z ww. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić na konto urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podaniem numerów zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl

Przypominamy, że niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content