Skip to main content
search
Aktualności

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

By 16 maja 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2023 przez AO

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom, posiadającym wydane przez Wójta Gminy Zielonki zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o upływie w dniu 31 maja 2023 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z ww. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić na konto urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podaniem numerów zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl

Przypominamy, że niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Close Menu
 
28 lutego 2024
Skip to content