Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

By 23 maja 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2022 przez AO

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom, posiadającym wydane przez Wójta Gminy Zielonki zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o upływie w dniu 31 maja 2022 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z ww. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Należność można uiścić na konto urzędu: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podaniem numerów zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do budynku V (pomieszczenia po poczcie) lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl.
Przypominamy, że niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Close Menu
 
23 września 2023
Skip to content