Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe

By 24 maja 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 maja 2021 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom, posiadającym wydane przez Wójta Gminy Zielonki zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o upływie w dniu 31 maja 2021 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z ww. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Należność można uiścić na konto urzędu:

02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podaniem numerów zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do budynku V (pomieszczenia po poczcie) lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl
Przypominamy, że niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę Nr XXVII/29/2021 w sprawie zwolnienia z należnej w 2021 roku opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu części tej opłaty.
Na mocy przedmiotowej uchwały przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z wydanych przez Wójta Gminy Zielonki zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zielonki, od dnia wejścia w życie przedmiotowej Uchwały tj. od 20 maja 2021 roku zostają zwolnieni z ustawowej opłaty należnej w 2021 roku (przedmiotowe zwolnienie dot. 2 i 3 raty opłaty za 2021 roku dla przedsiębiorców posiadających wydane zezwolenia i opłat za 2021 rok za nowe zezwolenia wydawane od dnia 20 maja 2021 roku).
Jednocześnie informujemy, że na mocy przedmiotowej uchwały przedsiębiorcy, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. otrzymają zwrot części pobranej opłaty, w wysokości odpowiadającej 2/3 opłaty rocznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki, budynek V Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 285 08 50 wew. 506.

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content