Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe

By 24 maja 2021No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 24 maja 2021 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom, posiadającym wydane przez Wójta Gminy Zielonki zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o upływie w dniu 31 maja 2021 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z ww. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Należność można uiścić na konto urzędu:

02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podaniem numerów zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do budynku V (pomieszczenia po poczcie) lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl
Przypominamy, że niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę Nr XXVII/29/2021 w sprawie zwolnienia z należnej w 2021 roku opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu części tej opłaty.
Na mocy przedmiotowej uchwały przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z wydanych przez Wójta Gminy Zielonki zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zielonki, od dnia wejścia w życie przedmiotowej Uchwały tj. od 20 maja 2021 roku zostają zwolnieni z ustawowej opłaty należnej w 2021 roku (przedmiotowe zwolnienie dot. 2 i 3 raty opłaty za 2021 roku dla przedsiębiorców posiadających wydane zezwolenia i opłat za 2021 rok za nowe zezwolenia wydawane od dnia 20 maja 2021 roku).
Jednocześnie informujemy, że na mocy przedmiotowej uchwały przedsiębiorcy, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. otrzymają zwrot części pobranej opłaty, w wysokości odpowiadającej 2/3 opłaty rocznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki, budynek V Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 285 08 50 wew. 506.

Close Menu
 
3 października 2023
Skip to content