Skip to main content
search
Aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 0:5 – przekroczenie stanów alarmowych

By 21 września 2017No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 21 września 2017 przez admin

 

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zjawisko:  Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 12:00 dnia  21.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017
Obszar:  województwo małopolskie

Przebieg: W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe – w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profilu Jawiszowice na Wiśle.

 

Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.129.2017  z dnia  dnia 21 września  2017 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
(-) Jerzy Nowicki

Close Menu
 
8 sierpnia 2022
Skip to content