Skip to main content
search
Zagrożenie powodziowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 228 gwałtowne wzrosty stanów wody

By 10 czerwca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 czerwca 2024 przez AO

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
Ważność: od godz. 08:00 dnia 10.06.2024 do godz. 04:00 dnia 11.06.2024
Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy i Strwiąża (małopolskie, podkarpackie, śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, przebiegu oraz czasu obowiązywania. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

(-) Paweł Marcinkowski

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content