Skip to main content
search
Zagrożenie powodziowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 72

By 13 czerwca 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 czerwca 2022 przez AO

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 do godz. 22.00 dnia 13.06.2022 r.
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy.
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin

Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.117.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
(-) Aleksander Gawłowski

Close Menu
 
22 marca 2023
Skip to content