Skip to main content
search
Zagrożenie powodziowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:317

By 29 sierpnia 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 29 sierpnia 2023 przez AO

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody.
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 do godz. 02:00 dnia 30.08.2023
Obszar: Zlewnie zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Close Menu
 
26 września 2023
Skip to content